album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Introduction, Scene 1 -- コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:21 N/A
2
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Duet and Quartet. "Slikhali l vi za roschei glas nochnoi" -- テレサ・クビアクユリア・ハマリアンナ・レイノルズEnid Hartleコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:39 N/A
3
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Peasants' Chorus and Dance. "Bolyat moyi skori nozhenki so pokhodushki" - "Uzh kak po mostu, mostochku" -- アンナ・レイノルズジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:42 N/A
4
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Uzh kak po mostu, mostochku (Peasants) -- ジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:13 N/A
5
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Scene and Aria. "Kak ya lyublyu pod zvuki pesen etikh" - "Uzh kak po mostu, mostochku" -- テレサ・クビアクユリア・ハマリコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 00:45 N/A
6
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Uzh kak po mostu, mostochku (Olga) -- ユリア・ハマリコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:47 N/A
7
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Scene. "Nu ti, moya vostrushka" -- アンナ・レイノルズEnid Hartleテレサ・クビアクユリア・ハマリジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:12 N/A
8
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Scene and Quartet. "Mesdames! Ya na sebya vzyal smyelost" -- スチュアート・バロウズベルント・ヴァイクルアンナ・レイノルズコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:52 N/A
9
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - "Skazhi, kotoraya Tatyana" -- ベルント・ヴァイクルテレサ・クビアクスチュアート・バロウズユリア・ハマリコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:46 N/A
10
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Scene and Arioso. "Kak shchastliv, kak shchastliv ya!" - "Ya lyublyu vas" -- スチュアート・バロウズユリア・ハマリベルント・ヴァイクルテレサ・クビアクコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:25 N/A
11
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - "Ya lyublyu vas" -- スチュアート・バロウズユリア・ハマリコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:25 N/A
12
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Closing scene. "A, vot i vi!" -- アンナ・レイノルズEnid Hartleスチュアート・バロウズベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:31 N/A
13
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - (Scene 2) Introduction and Scene. "Nu, zaboltalas ya!" -- Enid Hartleテレサ・クビアクコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:43 N/A
14
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Letter scene. "Puskai pogilabnu ya, no pryezhde" -- テレサ・クビアクコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 13:37 N/A
15
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Scene and Duet. "Akh, noch minula" -- テレサ・クビアクEnid Hartleコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:24 N/A
16
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - (Scene 3) Servant Girls' Chorus. "Dyevitsi, krasavitsi" -- ジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:00 N/A
17
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - Scene and Aria. "Zdyes on, zdyes on, Yevgeni!" -- テレサ・クビアクベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:03 N/A
18
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 1 - "Kogda bi zhizn domashnim krugom" -- ベルント・ヴァイクルジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:08 N/A
DISC 2
1
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Waltz -- コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:49 N/A
2
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Waltz with Chorus. "Vot tak syurpriz!" -- William Masonベルント・ヴァイクルスチュアート・バロウズジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:27 N/A
3
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Scene and Couplets. "Uzhel ya zasluzhil ot nasmyeshku etu?" -- ミシェル・セネシャルスチュアート・バロウズユリア・ハマリベルント・ヴァイクルジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:24 N/A
4
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - "A cette fête conviés" -- ミシェル・セネシャルジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
5
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Mazurka and Scene. "Messieurs, mesdames, mesta zanyat izvolte" - "Ti ne tantsuyesh, Lenski?" -- ジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:18 N/A
6
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Ti ne tantsuyesh, Lenski? -- ベルント・ヴァイクルスチュアート・バロウズアンナ・レイノルズジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:21 N/A
7
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Finale. "V vashem dome! V vashem dome!" -- スチュアート・バロウズベルント・ヴァイクルテレサ・クビアクアンナ・レイノルズユリア・ハマリジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:36 N/A
8
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - (Scene 2) Introduction, Scene and Aria. "Nu, shto zhe?" -- リチャード・ヴァン・アランスチュアート・バロウズコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:13 N/A
9
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - "Kuda, kuda, kuda vi udalilis" -- スチュアート・バロウズコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:01 N/A
10
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 2 - Duel Scene. "A, vot oni!" -- リチャード・ヴァン・アランベルント・ヴァイクルスチュアート・バロウズコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:39 N/A
11
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - (Scene 1) Polonaise -- コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:31 N/A
12
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - Scene and Aria. "I zdyes mnye skuchno!" -- ベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:55 N/A
13
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - "Knyaginya Gremina! Smotrite!" -- ベルント・ヴァイクルテレサ・クビアクニコライ・ギャウロフジョン・オールディス合唱団コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:13 N/A
14
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - "Lyubvi vsye vozrasti pokorni" -- ニコライ・ギャウロフコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:37 N/A
15
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - Scene and Arioso. "Itak, poidyom, tebya predstavlyu ya" - "Uzhel ta samaya Tatyana" -- ニコライ・ギャウロフテレサ・クビアクベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:13 N/A
16
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - Uzhel ta samaya Tatyana -- ベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:25 N/A
17
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - (Scene 2) Closing Scene. "O! Kak mnye tyazhelo!" -- テレサ・クビアクベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:45 N/A
18
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op.24, TH.5 / Act 3 - "Onegin! Ya togda molozhe" -- テレサ・クビアクベルント・ヴァイクルコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団サー・ゲオルグ・ショルティ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:30 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse