How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
飛天舞會  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:29 N/A
2
愛情來了  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:37 N/A
3
我們都是這樣初戀的 (電影"初戀拿喳麵"歌曲)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:04 N/A
4
再生花  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:59 N/A
5
失憶周末  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:11 N/A
6
戀愛情色  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
7
薰衣草  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:26 N/A
8
Lover's Concerto  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:03 N/A
9
每日種一個願望  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:24 N/A
10
一切很美只因有你  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:24 N/A
11
多啦A夢  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:36 N/A
12
自己發電 -- ANDY HUI (許志安)苦榮小苦妹谷德昭KELLY CHEN  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:21 N/A
13
只有自己和藥知  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:09 N/A
14
走在前面  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:28 N/A
15
真感覺  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:35 N/A
DISC 2
1
戀愛神經  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:38 N/A
2
花花宇宙  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:53 N/A
3
風花雪 (電影 "天涯海角"歌曲)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:08 N/A
4
You're The One  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:28 N/A
5
幾何三角  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:45 N/A
6
只要有夢想  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:19 N/A
7
小時候99  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:12 N/A
8
放輕一點  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:48 N/A
9
光年 -- KELLY CHENANDY HUI (許志安)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:59 N/A
10
一生一愛情  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:36 N/A
11
藍女子  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:10 N/A
12
借你一雙手  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:26 N/A
13
超級小黑咪  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:43 N/A
14
唔好畀我停 -- KELLY CHENANDY HUI (許志安)雷 頌德  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:24 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse