album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
Janáček: Jenufa / Act 1 - Prelude  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:50 N/A
2
Janáček: Jenufa / Act 1 - Uz se vecer chyli -- エリザベート・ゼーダーシュトレームMarie Mrazovaペーター・ドヴォルスキーヤナ・ヨナソヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:59 N/A
3
Janáček: Jenufa / Act 1 - Co to robis, mládku? -- エリザベート・ゼーダーシュトレームペーター・ドヴォルスキーMarie Mrazovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:52 N/A
4
Janáček: Jenufa / Act 1 - Co ty, Jenufo -- Marie Mrazovaペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴァーツラフ・ズィーテクウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:22 N/A
5
Janáček: Jenufa / Act 1 - Dusa moya, Stevo, Stevusko -- エリザベート・ゼーダーシュトレームペーター・ドヴォルスキーウィーン国立歌劇場合唱団  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:45 N/A
6
Janáček: Jenufa / Act 1 - A tak bychom sli celym zivotem -- エリザベート・ゼーダーシュトレームエヴァ・ランドヴァーMarie Mrazovaヴィエスワフ・オフマンヴァーツラフ・ズィーテクウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:17 N/A
7
Janáček: Jenufa / Act 1 - Stevo, Stevo, já vim -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームMarie Mrazovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:27 N/A
8
Janáček: Jenufa / Act 1 - Jak razem vsecko to Stevkovo vypináni schiplo -- ヴィエスワフ・オフマンエリザベート・ゼーダーシュトレームヴァーツラフ・ズィーテクMarie Mrazovaインドラ・ポコルナーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:31 N/A
9
Janáček: Jenufa / Act 2 - Prelude  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:20 N/A
10
Janáček: Jenufa / Act 2 - Necham jeste dvere otevreny -- エリザベート・ゼーダーシュトレームエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:24 N/A
11
Janáček: Jenufa / Act 2 - Ba zabednena t tvoye okenicka -- エヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:10 N/A
12
Janáček: Jenufa / Act 2 - Tetko Koselnicko -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームエヴァ・ランドヴァーヴィエスワフ・オフマンウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:03 N/A
13
Janáček: Jenufa / Act 2 - Ale videl jsem vcházet sohaje -- エヴァ・ランドヴァーヴィエスワフ・オフマンウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:20 N/A
DISC 2
1
Janáček: Jenufa / Act 2 - Co chvila ... co chvila -- エヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:47 N/A
2
Janáček: Jenufa / Act 2 - Mamicko, mam tezkou hlavu -- エリザベート・ゼーダーシュトレームウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:43 N/A
3
Janáček: Jenufa / Act 2 - Kdo to je? -- エリザベート・ゼーダーシュトレームエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:57 N/A
4
Janáček: Jenufa / Act 2 - Tot'zrovna jde! -- ヴィエスワフ・オフマンエリザベート・ゼーダーシュトレームエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:33 N/A
5
Janáček: Jenufa / Act 3 - Neni ti teskno, Jenufko? -- エリザベート・ゼーダーシュトレームヴィエラ・ソウクポヴァーヴィエスワフ・オフマンエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:39 N/A
6
Janáček: Jenufa / Act 3 - Dej Buh stesti -- エリザベート・ゼーダーシュトレームダリボル・イェドリチカヴィエラ・ソウクポヴァーヴィエスワフ・オフマンイヴァナ・ミクソヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:29 N/A
7
Janáček: Jenufa / Act 3 - Vidis Laco, já to tusila -- ヴィエスワフ・オフマンエリザベート・ゼーダーシュトレームウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:52 N/A
8
Janáček: Jenufa / Act 3 - A hen ... uz jsou tu! -- ヴィエスワフ・オフマンエリザベート・ゼーダーシュトレームルチア・ポップペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:52 N/A
9
Janáček: Jenufa / Act 3 - To bylo nákeho -- ダリボル・イェドリチカエヴァ・ランドヴァーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴィエスワフ・オフマンイヴァナ・ミクソヴァーインドラ・ポコルナーMarie Mrazovaウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:25 N/A
10
Janáček: Jenufa / Act 3 - Chud'átko! -- ヴィエラ・ソウクポヴァーエヴァ・ランドヴァーヤナ・ヨナソヴァーダリボル・イェドリチカペーター・ドヴォルスキーMarie Mrazovaルチア・ポップヴィエスワフ・オフマンイヴァナ・ミクソヴァーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:51 N/A
11
Janáček: Jenufa / Act 3 - Jeste jesm tu já! -- エヴァ・ランドヴァーエリザベート・ゼーダーシュトレームルチア・ポップヴィエスワフ・オフマンヴィエラ・ソウクポヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:04 N/A
12
Janáček: Jenufa / Act 3 - Vstante, testounka moja! -- エヴァ・ランドヴァーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴィエスワフ・オフマンウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:18 N/A
13
Janáček: Jenufa / Act 3 - Odesli -- ヴィエスワフ・オフマンエリザベート・ゼーダーシュトレームエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:34 N/A
14
Janáček: Jenufa - Orchestration by Karel Kovarovic / Act 3 - Odesli -- エヴァ・ランドヴァーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴィエスワフ・オフマンウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:29 N/A
15
Janáček: Overture "Zarlivost" (Jealousy)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:37 N/A
DISC 3
1
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) - Prelude  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:18 N/A
2
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Dostaneme bourku -- ダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:22 N/A
3
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Kmotrenka zakoncertovala si také? -- Miriam Ondraskovaペテル・シャライヴラジミール・クレイチークウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:44 N/A
4
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Mami! -- ルチア・ポップダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:44 N/A
5
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Pantomime -- ダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:05 N/A
6
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Change of Scene (Promena)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:02 N/A
7
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - To cucis Lapáku!? -- ダリボル・イェドリチカエヴァ・ジグムンドヴァールチア・ポップLibuse Marovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:25 N/A
8
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Ze nevis, co mamé? -- Zuzana HudecovaEva Hribkovaルチア・ポップエヴァ・ジグムンドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:06 N/A
9
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Pantomime -- ルチア・ポップウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:33 N/A
10
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Melas delat podlica mné! -- Libuse Marovaイヴァナ・ミクソヴァーゲルトゥルーデ・ヤーンウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 00:54 N/A
11
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 1 - Hled'te sestry jakého máte vudce! -- ルチア・ポップゲルトゥルーデ・ヤーンイヴァナ・ミクソヴァーエヴァ・ジグムンドヴァーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:45 N/A
12
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Ach! -- ルチア・ポップリハルト・ノヴァークウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:55 N/A
13
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Ano, ve Strani bude daleko lépe -- リハルト・ノヴァークダリボル・イェドリチカヴラジミール・クレイチークベノ・ブラフトウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:58 N/A
14
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Domu? Pro ten snupec tvého spani -- ダリボル・イェドリチカベノ・ブラフトウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:16 N/A
15
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Bud'to mám teziste pohyblivé -- ヴラジミール・クレイチークウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:03 N/A
16
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Pomni, abys byl dobrym muzém! -- リハルト・ノヴァークダリボル・イェドリチカヴラジミール・クレイチークウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:22 N/A
17
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Bozinku, ten je hezké! -- ルチア・ポップエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:36 N/A
18
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Kradla jsem! -- ルチア・ポップウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
19
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Zlatohrbitek, lisák a krouzkovymi pesiky -- エヴァ・ランドヴァールチア・ポップウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:24 N/A
20
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 2 - Kdbyste vedeli, co já videla -- エヴァ・ジグムンドヴァーゲルトゥルーデ・ヤーンルチア・ポップエヴァ・ランドヴァーイヴァナ・ミクソヴァーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:26 N/A
DISC 4
1
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Dez sem vandroval, mozeka hrála -- ヴァーツラフ・ズィーテクダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:01 N/A
2
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Bezi liska Táboru -- ルチア・ポップエヴァ・ランドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:49 N/A
3
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Kolik jsme uz meli deti? -- エヴァ・ランドヴァールチア・ポップヴァーツラフ・ズィーテクウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:24 N/A
4
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Nusu dule! -- ヴァーツラフ・ズィーテクルチア・ポップウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
5
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - A kde otec Pásak? -- ダリボル・イェドリチカエヴァ・ジグムンドヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:38 N/A
6
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - To uz ne! -- ヴラジミール・クレイチークエヴァ・ジグムンドヴァーダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:59 N/A
7
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Nerikal jsem to? -- ダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:50 N/A
8
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Hoj! Ale neni tu Bystrousky! -- ダリボル・イェドリチカウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 00:58 N/A
9
Janáček: The Cunning Little Vixen (Prihody Lisky Bystrousky) / Act 3 - Totok nejsem já -- ペテル・シャライウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:12 N/A
10
Janáček: The Cunning Little Vixen - Orchestral Suite - 1. Andante  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:03 N/A
11
Janáček: The Cunning Little Vixen - Orchestral Suite - 2. Andante  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 10:01 N/A
DISC 5
1
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 1 - Prelude  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:31 N/A
2
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 1 - Privedou dnes pána! -- イージー・ザハラドニーチェックヴラジミール・クレイチークリハルト・ノヴァークウィーン国立歌劇場合唱団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:15 N/A
3
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 1 - Jak te nazy vaji? -- アントニーン・シュヴォルツダリボル・イェドリチカヴラジミール・クレイチークリハルト・ノヴァークウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:22 N/A
4
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 1 - Neuvidi oko jiz kraju -- イヴォ・ジーデクイージー・ザハラドニーチェックウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:56 N/A
5
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 1 - Aljejo, podavej nitku! -- イージー・ザハラドニーチェックヤロスラヴァ・ヤンスカーベノ・ブラフトウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:05 N/A
6
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 2 - A... A... Mily, mily Aljejo! -- ズデニュエック・シュヴェッヘラダリボル・イェドリチカウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:16 N/A
7
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 2 - Alexandr Petrovic, bude praznik -- リハルト・ノヴァークイヴォ・ジーデクヤロスラフ・ソウチェックウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:51 N/A
8
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 2 - Presel den, druhy, treti -- イヴォ・ジーデクリハルト・ノヴァークズデニェック・ソウシェクウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:52 N/A
9
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 2 - Dnes bude muj posledni den! -- ヤロスラフ・ソウチェックウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:18 N/A
10
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 2 - Pantomima o Pekne mlyánrce -- ヤロスラフ・ソウチェックウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:51 N/A
11
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 2 - Pekne hrali, co? -- ヤロスラヴァ・ヤンスカーエヴァ・ジグムンドヴァーズデニェック・ソウシェクイージー・ザハラドニーチェックリハルト・ノヴァークダリボル・イェドリチカヴラジミール・クレイチークヤロスラフ・ソウチェックウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:30 N/A
DISC 6
1
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 3 - Isaj, prorok bozi! -- ヤロスラヴァ・ヤンスカーダリボル・イェドリチカヤロスラフ・ソウチェックイージー・ザハラドニーチェックベノ・ブラフトズデニェック・ソウシェクイヴォ・ジーデクウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:13 N/A
2
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 3 - Má detátka milá -- ベノ・ブラフトヴァーツラフ・ズィーテクズデニュエック・シュヴェッヘライージー・ザハラドニーチェックダリボル・イェドリチカウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:33 N/A
3
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 3 - A já byl, bratricku, az do svatby zpit! -- ヴァーツラフ・ズィーテクズデニュエック・シュヴェッヘラヤロスラヴァ・ヤンスカーイージー・ザハラドニーチェックウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:40 N/A
4
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 3 - S Filkou jste se opet sprátelili? -- ズデニュエック・シュヴェッヘラヴァーツラフ・ズィーテクヤロスラヴァ・ヤンスカーイージー・ザハラドニーチェックベノ・ブラフトウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:58 N/A
5
Janáček: From the House of the Dead (Z Mrtvého Domu) / Act 3 - Petrovici! Já isem te urazil -- アントニーン・シュヴォルツダリボル・イェドリチカヤロスラヴァ・ヤンスカーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:13 N/A
6
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Prelude  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:29 N/A
7
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Ach je, ach boze! -- ヴラジミール・クレイチークペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:17 N/A
8
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Táati, ta Marty je ohromná -- Anna Czakovaペーター・ドヴォルスキーヴラジミール・クレイチークウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:56 N/A
9
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Tady prosim, jenom racte -- エリザベート・ゼーダーシュトレームダリボル・イェドリチカAnna Czakovaペーター・ドヴォルスキーサー・チャールズ・マッケラスウィーン・フィルハーモニー管弦楽団  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:36 N/A
10
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Konecne! ... Dobre, Gregore! -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:52 N/A
11
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Emilie! ... Pro tebe nejsem Emilie -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:17 N/A
12
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 1 - Nasli jsme Nasli! -- ダリボル・イェドリチカエリザベート・ゼーダーシュトレームペーター・ドヴォルスキーヴァーツラフ・ズィーテクウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:49 N/A
DISC 7
1
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - Videli ty kytice? -- イヴァナ・ミクソヴァーイジー・ヨランヴァーツラフ・ズィーテクウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:04 N/A
2
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - Janku, pojd' sem! -- Anna Czakovaエリザベート・ゼーダーシュトレームズデニュエック・シュヴェッヘラヴァーツラフ・ズィーテクペーター・ドヴォルスキーヴラジミール・クレイチークウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:51 N/A
3
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - Dovolte, dovolte, prosim -- エリザベート・ゼーダーシュトレームベノ・ブラフトヴァーツラフ・ズィーテクウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:59 N/A
4
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - Dalsi. Kdo mi co chce? -- ヴァーツラフ・ズィーテクエリザベート・ゼーダーシュトレームAnna Czakovaズデニュエック・シュヴェッヘラペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:34 N/A
5
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - Dovolte mi drive otazku -- ヴァーツラフ・ズィーテクエリザベート・ゼーダーシュトレームウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:36 N/A
6
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - Tos ty, Bertiku? -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームイヴァナ・ミクソヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:39 N/A
7
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 2 - To jsi ty, Bertiku? -- エリザベート・ゼーダーシュトレームズデニュエック・シュヴェッヘラヴァーツラフ・ズィーテクウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:46 N/A
8
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 3 - Nu? Slysite? -- ヴァーツラフ・ズィーテクエリザベート・ゼーダーシュトレームブランカ・ヴィートコヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:23 N/A
9
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 3 - Buenos dias, Maxi! -- エリザベート・ゼーダーシュトレームベノ・ブラフトブランカ・ヴィートコヴァーダリボル・イェドリチカペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:39 N/A
10
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 3 - Pectiko s iniciákou -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴラジミール・クレイチークダリボル・イェドリチカヴァーツラフ・ズィーテクAnna Czakovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 12:09 N/A
11
Janáček: Vec Makropulos (The Makropulos Case) / Act 3 - Pro lékare! -- ダリボル・イェドリチカペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴラジミール・クレイチークヴァーツラフ・ズィーテクAnna Czakovaウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:56 N/A
DISC 8
1
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Zázrak! -- ズデニュエック・シュヴェッヘライトゥカ・パヴロヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:20 N/A
2
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Pojd'me mu s cesty! -- ズデニュエック・シュヴェッヘラダリボル・イェドリチカペーター・ドヴォルスキーイトゥカ・パヴロヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:53 N/A
3
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Proc bych neodpovedel? -- ペーター・ドヴォルスキーズデニュエック・シュヴェッヘラウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:13 N/A
4
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Co pak je? -- ズデニュエック・シュヴェッヘラペーター・ドヴォルスキーゲルトゥルーデ・ヤーンウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:12 N/A
5
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Chces-li matky poslechnout -- エリザベート・ゼーダーシュトレームナジェジュダ・クニプロヴァーヴラジミール・クレイチークLibuse Marovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:13 N/A
6
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Tak vidis, porad jen pro ni! -- ヴラジミール・クレイチークLibuse Marovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:29 N/A
7
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Interlude I  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:07 N/A
8
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Vis, co mi napadlo? -- エリザベート・ゼーダーシュトレームLibuse Marovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:19 N/A
9
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Nu coz? -- Libuse Marovaエリザベート・ゼーダーシュトレームゲルトゥルーデ・ヤーンイトゥカ・パヴロヴァーヴラジミール・クレイチークウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:40 N/A
10
Janáček: Káta Kabanová / Act 1 - Je cas, Tichone -- ナジェジュダ・クニプロヴァーエリザベート・ゼーダーシュトレームヴラジミール・クレイチークウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:57 N/A
11
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Vida, chvástala jsi se -- ナジェジュダ・クニプロヴァーエリザベート・ゼーダーシュトレームLibuse Marovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:09 N/A
12
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Vida! Nestesti! -- エリザベート・ゼーダーシュトレームナジェジュダ・クニプロヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:19 N/A
13
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Nic zvlástniho -- ダリボル・イェドリチカナジェジュダ・クニプロヴァーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:57 N/A
14
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Interlude II  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:00 N/A
15
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Nikoho tu neni! -- ズデニュエック・シュヴェッヘラウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:10 N/A
16
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Vida, taky si vysel na toulku! -- ズデニュエック・シュヴェッヘラペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:58 N/A
17
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Za vodou, za vodickou -- Libuse Marovaズデニュエック・シュヴェッヘラペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:47 N/A
18
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - Jste to vy, Katerino Petrovno? -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームLibuse Marovaウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:29 N/A
19
Janáček: Káta Kabanová / Act 2 - To jste si vymyslily peknou vec! -- エリザベート・ゼーダーシュトレームズデニュエック・シュヴェッヘラLibuse Marovaペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:41 N/A
DISC 9
1
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Krápe! -- ヤロスラフ・ソウチェックズデニュエック・シュヴェッヘラウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:29 N/A
2
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Celeho mne to pokropilo! -- ダリボル・イェドリチカズデニュエック・シュヴェッヘラウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:40 N/A
3
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Pssst! Pssst! Zda se, ze je to on! -- Libuse Marovaペーター・ドヴォルスキーウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:13 N/A
4
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Ach, Varvaro! -- Libuse Marovaエリザベート・ゼーダーシュトレームHeinz Dresselズデニュエック・シュヴェッヘラダリボル・イェドリチカナジェジュダ・クニプロヴァーヴラジミール・クレイチークウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
5
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Ach, Glaso! -- ヴラジミール・クレイチークイトゥカ・パヴロヴァーLibuse Marovaズデニュエック・シュヴェッヘラウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:01 N/A
6
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Videt se s nim -- エリザベート・ゼーダーシュトレームヤロスラフ・ソウチェックペーター・ドヴォルスキーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:40 N/A
7
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Svedl nás Buh! -- ペーター・ドヴォルスキーエリザベート・ゼーダーシュトレームウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:17 N/A
8
Janáček: Káta Kabanová / Act 3 - Ptácci prileti na mohylu -- ヤロスラフ・ソウチェックエリザベート・ゼーダーシュトレームアドルフ・トマシェークダリボル・イェドリチカイトゥカ・パヴロヴァーヴラジミール・クレイチークナジェジュダ・クニプロヴァーウィーン国立歌劇場合唱団ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団サー・チャールズ・マッケラス  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:14 N/A
9
Janáček: Sinfonietta - 1. Allegretto - Allegro - Maestoso  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:22 N/A
10
Janáček: Sinfonietta - 2. Andante - Allegretto - Maestoso - Tempo I - Allegretto  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:10 N/A
11
Janáček: Sinfonietta - 3. Moderato - Con moto - Prestissimo - Tempo I - Moderato  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:23 N/A
12
Janáček: Sinfonietta - 4. Allegretto - Adagio - Presto - Andante - Presto - Prestissimo  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:04 N/A
13
Janáček: Sinfonietta - 5. Andante con moto - Maestoso - Tempo I - Allegretto - Allegro - Maestoso - Adagio  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:15 N/A
14
Janáček: Taras Bulba - 1. The Death Of Andri  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:54 N/A
15
Janáček: Taras Bulba - 2. The Death Of Ostap  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:30 N/A
16
Janáček: Taras Bulba - 3. The Prophecy And The Death Of Taras Bulba  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:08 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse