How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
愛到你發狂  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:43 N/A
2
鍾意就鍾意  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:36 N/A
3
友情相關照 /這首歌  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:10 N/A
4
陪著她  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:54 N/A
5
一段情 / 小風波 / 二等良民 / 情變 / 霧之戀 / 讓一切隨風 / 在乎 / 陽光大減價 / 再見亦是淚 / 天邊一隻雁 / 小生怕怕  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 10:28 N/A
6
小城故事 / 淚的小雨  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:26 N/A
7
讓我歡喜讓我憂 / 你怎麼拾得我難過 / 愛如潮水 / 把悲留給自己 / 讓我一次愛個夠  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:41 N/A
8
馬小玲  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:34 N/A
9
Deborah (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:28 N/A
10
Delilah (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:53 N/A
11
Tell Laura I Love Her (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 09:26 N/A
12
齊心就事成  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:17 N/A
13
L-O-V-E Love (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:43 N/A
14
I Go To Pieces (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:27 N/A
DISC 2
1
今天我非常寂寞  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:51 N/A
2
不可以逃避  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:14 N/A
3
Sha La La La (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:08 N/A
4
Light My Fire / Venus / Beautiful Sunday / Knock Three Times / 半斤八襾 / 鬼馬雙星 / 我要 / La Copa De La Vida / Volare / Macarena / What's Up / Y.M.C.A  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:51 N/A
5
自然關係  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:50 N/A
6
千載不變  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:47 N/A
7
Making It (Live) -- The Wynners  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:59 N/A
8
玩吓啦  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:55 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse