album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
1
Bian Se Long (Dian Shi Ju " Bian Se Long " Zhu Ti Qu) -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:08 N/A
2
天蠶變 (電視劇 "天蠶變" 主題曲) -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:02 N/A
3
換到千般恨 (電視劇 "天蠶變" 插曲) -- 柳影虹  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:24 N/A
4
雪中情 -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:16 N/A
5
相對無言 -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:31 N/A
6
人在旅途灑淚時 (電視劇 “人在江湖 ” 插曲) -- 關正傑雷安娜  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:53 N/A
7
殘夢 (電視劇"天龍訣"插曲) -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:46 N/A
8
怎麼開始 -- テレサ・テン  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:09 N/A
9
大地恩情 (電視劇"大地恩情"主題曲) -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:17 N/A
10
Rang Wo Tan Dang Dang -- 鍾鎮濤  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:10 N/A
11
漁舟唱晚 -- 關正傑  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:29 N/A
12
傲骨 -- アラン・タム  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:20 N/A
13
愛是這樣甜 -- アラン・タム  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:26 N/A
14
我為你狂 (電影《我為你狂》主題曲) -- 蔣麗萍  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:47 N/A
15
恕難從命 (國際青年年「香港流行曲邀請賽」季軍歌曲及最佳編曲獎) -- ジャッキー・チュン  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:49 N/A
16
愛情組曲 -- 蔡國權鍾鎮濤ジャッキー・チュン  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:56 N/A
17
Shui You Qian Liao Shui -- Paula Tsui  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:32 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse