album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
Ting Bu Dao De Shuo Hua  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:48 N/A
2
Not Willing To Give You Up  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:42 N/A
3
Stray flower  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 05:02 N/A
4
True Love Dearly  (320kbps CBR) - N/A
5
Qiu Ni Jiang Qing Chu  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:03 N/A
5
Qiu Ni Jiang Qing Chu  (320kbps CBR) 04:03 N/A
6
Ni Ling Wo Kuai Le Guo  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:48 N/A
7
Zhi Yin Wo Tai Chi  (320kbps CBR) 04:12 N/A
7
Zhi Yin Wo Tai Chi  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:12 N/A
8
The Crescent Moon (Cantonese)  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:24 N/A
9
The Rustle Of The Rain  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:45 N/A
10
Chi Lian  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:56 N/A
11
Cong Wei Ru Ci Shen Ai Guo  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:15 N/A
12
Tong Shi Ji Mo Ren -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:54 N/A
13
Never Grow Old  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:51 N/A
14
Tryst  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:19 N/A
15
Rumor  (320kbps CBR) - N/A
16
When You Love Me  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:34 N/A
17
Bie Le Qiu Tian (Dian Ying "Qiu Tian De Tong Hua" Zhu Ti Qu) -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:29 N/A
18
Ting Bu Dao De Hu Huan -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:53 N/A
19
Mei Duan Lu -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:03 N/A
20
Jun Xin Zhi Wo Xin (Dian Shi Ju "Chi Jiao Shen Shi" Zhu Ti Qu) -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:33 N/A
21
Ai Ling Wo Bian Tan  (320kbps CBR) 04:06 N/A
21
Ai Ling Wo Bian Tan  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:09 N/A
22
Qing Gan Yi Wai -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:46 N/A
23
Yue Man Bao Jia Ren  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:12 N/A
23
Yue Man Bao Jia Ren  (320kbps CBR) 04:09 N/A
24
Wei Le Yuan (Mo Xian Dian Shi Ju "Ming Men" Zhu Ti Qu) -- David Lui  (320kbps CBR) 03:01 N/A
24
Wei Le Yuan (Mo Xian Dian Shi Ju "Ming Men" Zhu Ti Qu) -- David Lui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:01 N/A
25
Tian Mi Shi Liu Sui  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:24 N/A
26
Your Smile  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:29 N/A
27
To Gain Time  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 05:09 N/A
28
Forever  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:42 N/A
29
Love Never Getting Old  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:17 N/A
30
Please Go With Me  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:35 N/A
31
Whisper In The Midnight  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:01 N/A
32
Endure  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:41 N/A
33
Love Flying  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 05:30 N/A
34
Friends Don't Cry  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:11 N/A
35
Love In Once And Get Hurt In Once  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:46 N/A
36
You Change My World  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:12 N/A
37
The Crescent Moon (Mandarin)  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:22 N/A
38
Don't Let Me Loving You  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:23 N/A
39
Love You One More Day  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:16 N/A
40
Please Don't Say Goodbye In Autumn  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:53 N/A
41
The Love To Give  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 05:23 N/A
42
Old Love Song  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:54 N/A
43
Don't Be Afraid When Loved  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:42 N/A
44
Good Enough Once Loved  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 05:07 N/A
45
Just Want To Meet One Person  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:32 N/A
46
Dreams Link  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:47 N/A
47
Deep Love Such As Me  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:51 N/A
48
I Found Myself  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:03 N/A
You Change My World  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Mandarin)  (320kbps CBR) - N/A
Don't Let Me Loving You  (320kbps CBR) - N/A
Love You One More Day  (320kbps CBR) - N/A
Please Don't Say Goodbye In Autumn  (320kbps CBR) - N/A
The Love To Give  (320kbps CBR) - N/A
Old Love Song  (320kbps CBR) - N/A
Don't Be Afraid When Loved  (320kbps CBR) - N/A
Good Enough Once Loved  (320kbps CBR) - N/A
Just Want To Meet One Person  (320kbps CBR) - N/A
Dreams Link  (320kbps CBR) - N/A
Deep Love Such As Me  (320kbps CBR) - N/A
I Found Myself  (320kbps CBR) - N/A
Ting Bu Dao De Shuo Hua  (320kbps CBR) - N/A
Not Willing To Give You Up  (320kbps CBR) - N/A
Stray flower  (320kbps CBR) - N/A
True Love Dearly  (320kbps CBR) - N/A
Ni Ling Wo Kuai Le Guo  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Cantonese)  (320kbps CBR) - N/A
The Rustle Of The Rain  (320kbps CBR) - N/A
Chi Lian  (320kbps CBR) - N/A
Cong Wei Ru Ci Shen Ai Guo  (320kbps CBR) - N/A
Tong Shi Ji Mo Ren -- David Lui  (320kbps CBR) - N/A
Never Grow Old  (320kbps CBR) - N/A
Tryst  (320kbps CBR) - N/A
Rumor  (320kbps CBR) - N/A
When You Love Me  (320kbps CBR) - N/A
Bie Le Qiu Tian (Dian Ying "Qiu Tian De Tong Hua" Zhu Ti Qu) -- David Lui  (320kbps CBR) - N/A
Ting Bu Dao De Hu Huan -- David Lui  (320kbps CBR) - N/A
Mei Duan Lu -- David Lui  (320kbps CBR) - N/A
Jun Xin Zhi Wo Xin (Dian Shi Ju "Chi Jiao Shen Shi" Zhu Ti Qu) -- David Lui  (320kbps CBR) - N/A
Qing Gan Yi Wai -- David Lui  (320kbps CBR) - N/A
Tian Mi Shi Liu Sui  (320kbps CBR) - N/A
Your Smile  (320kbps CBR) - N/A
To Gain Time  (320kbps CBR) - N/A
Forever  (320kbps CBR) - N/A
Love Never Getting Old  (320kbps CBR) - N/A
Please Go With Me  (320kbps CBR) - N/A
Whisper In The Midnight  (320kbps CBR) - N/A
Endure  (320kbps CBR) - N/A
Love Flying  (320kbps CBR) - N/A
Friends Don't Cry  (320kbps CBR) - N/A
You Change My World  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Mandarin)  (320kbps CBR) - N/A
Don't Let Me Loving You  (320kbps CBR) - N/A
Love You One More Day  (320kbps CBR) - N/A
Please Don't Say Goodbye In Autumn  (320kbps CBR) - N/A
The Love To Give  (320kbps CBR) - N/A
Old Love Song  (320kbps CBR) - N/A
Don't Be Afraid When Loved  (320kbps CBR) - N/A
Good Enough Once Loved  (320kbps CBR) - N/A
Just Want To Meet One Person  (320kbps CBR) - N/A
Dreams Link  (320kbps CBR) - N/A
Deep Love Such As Me  (320kbps CBR) - N/A
I Found Myself  (320kbps CBR) - N/A
Not Willing To Give You Up  (320kbps CBR) - N/A
Stray flower  (320kbps CBR) - N/A
True Love Dearly  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Cantonese)  (320kbps CBR) - N/A
The Rustle Of The Rain  (320kbps CBR) - N/A
Never Grow Old  (320kbps CBR) - N/A
Tryst  (320kbps CBR) - N/A
Rumor  (320kbps CBR) - N/A
When You Love Me  (320kbps CBR) - N/A
Your Smile  (320kbps CBR) - N/A
To Gain Time  (320kbps CBR) - N/A
Forever  (320kbps CBR) - N/A
Love Never Getting Old  (320kbps CBR) - N/A
Please Go With Me  (320kbps CBR) - N/A
Whisper In The Midnight  (320kbps CBR) - N/A
Endure  (320kbps CBR) - N/A
Love Flying  (320kbps CBR) - N/A
Friends Don't Cry  (320kbps CBR) - N/A
Love In Once And Get Hurt In Once  (320kbps CBR) - N/A
You Change My World  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Mandarin)  (320kbps CBR) - N/A
Don't Let Me Loving You  (320kbps CBR) - N/A
Love You One More Day  (320kbps CBR) - N/A
Please Don't Say Goodbye In Autumn  (320kbps CBR) - N/A
The Love To Give  (320kbps CBR) - N/A
Old Love Song  (320kbps CBR) - N/A
Don't Be Afraid When Loved  (320kbps CBR) - N/A
Good Enough Once Loved  (320kbps CBR) - N/A
Just Want To Meet One Person  (320kbps CBR) - N/A
Dreams Link  (320kbps CBR) - N/A
Deep Love Such As Me  (320kbps CBR) - N/A
I Found Myself  (320kbps CBR) - N/A
Love In Once And Get Hurt In Once  (320kbps CBR) - N/A
Not Willing To Give You Up  (320kbps CBR) - N/A
Stray flower  (320kbps CBR) - N/A
True Love Dearly  (320kbps CBR) - N/A
Ni Ling Wo Kuai Le Guo  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Cantonese)  (320kbps CBR) - N/A
The Rustle Of The Rain  (320kbps CBR) - N/A
Never Grow Old  (320kbps CBR) - N/A
Tryst  (320kbps CBR) - N/A
Rumor  (320kbps CBR) - N/A
When You Love Me  (320kbps CBR) - N/A
Your Smile  (320kbps CBR) - N/A
To Gain Time  (320kbps CBR) - N/A
Forever  (320kbps CBR) - N/A
Love Never Getting Old  (320kbps CBR) - N/A
Please Go With Me  (320kbps CBR) - N/A
Whisper In The Midnight  (320kbps CBR) - N/A
Endure  (320kbps CBR) - N/A
Love Flying  (320kbps CBR) - N/A
Friends Don't Cry  (320kbps CBR) - N/A
Love In Once And Get Hurt In Once  (320kbps CBR) - N/A
You Change My World  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Mandarin)  (320kbps CBR) - N/A
Don't Let Me Loving You  (320kbps CBR) - N/A
Love You One More Day  (320kbps CBR) - N/A
Please Don't Say Goodbye In Autumn  (320kbps CBR) - N/A
The Love To Give  (320kbps CBR) - N/A
Old Love Song  (320kbps CBR) - N/A
Don't Be Afraid When Loved  (320kbps CBR) - N/A
Good Enough Once Loved  (320kbps CBR) - N/A
Just Want To Meet One Person  (320kbps CBR) - N/A
Dreams Link  (320kbps CBR) - N/A
Deep Love Such As Me  (320kbps CBR) - N/A
I Found Myself  (320kbps CBR) - N/A
Not Willing To Give You Up  (320kbps CBR) - N/A
Stray flower  (320kbps CBR) - N/A
True Love Dearly  (320kbps CBR) - N/A
The Crescent Moon (Cantonese)  (320kbps CBR) - N/A
The Rustle Of The Rain  (320kbps CBR) - N/A
Never Grow Old  (320kbps CBR) - N/A
Tryst  (320kbps CBR) - N/A
Rumor  (320kbps CBR) - N/A
When You Love Me  (320kbps CBR) - N/A
Your Smile  (320kbps CBR) - N/A
To Gain Time  (320kbps CBR) - N/A
Forever  (320kbps CBR) - N/A
Love Never Getting Old  (320kbps CBR) - N/A
Please Go With Me  (320kbps CBR) - N/A
Whisper In The Midnight  (320kbps CBR) - N/A
Endure  (320kbps CBR) - N/A
Love Flying  (320kbps CBR) - N/A
Friends Don't Cry  (320kbps CBR) - N/A
Love In Once And Get Hurt In Once  (320kbps CBR) - N/A
DISC 2
1
Ting Bu Dao De Shuo Hua  (320kbps CBR) 04:00 N/A
2
Not Willing To Give You Up  (320kbps CBR) 04:42 N/A
3
Stray flower  (320kbps CBR) 05:02 N/A
4
True Love Dearly  (320kbps CBR) 03:57 N/A
6
Ni Ling Wo Kuai Le Guo  (320kbps CBR) 04:00 N/A
8
The Crescent Moon (Cantonese)  (320kbps CBR) 04:24 N/A
9
The Rustle Of The Rain  (320kbps CBR) 04:45 N/A
10
Chi Lian  (320kbps CBR) 03:53 N/A
11
Cong Wei Ru Ci Shen Ai Guo  (320kbps CBR) 04:00 N/A
12
Tong Shi Ji Mo Ren -- David Lui  (320kbps CBR) 03:54 N/A
13
Never Grow Old  (320kbps CBR) 03:51 N/A
14
Tryst  (320kbps CBR) 04:19 N/A
15
Rumor  (320kbps CBR) 04:13 N/A
16
When You Love Me  (320kbps CBR) 04:34 N/A
17
Bie Le Qiu Tian (Dian Ying "Qiu Tian De Tong Hua" Zhu Ti Qu) -- David Lui  (320kbps CBR) 03:29 N/A
18
Ting Bu Dao De Hu Huan -- David Lui  (320kbps CBR) 04:53 N/A
19
Mei Duan Lu -- David Lui  (320kbps CBR) 04:03 N/A
20
Jun Xin Zhi Wo Xin (Dian Shi Ju "Chi Jiao Shen Shi" Zhu Ti Qu) -- David Lui  (320kbps CBR) 03:33 N/A
22
Qing Gan Yi Wai -- David Lui  (320kbps CBR) 03:46 N/A
25
Tian Mi Shi Liu Sui  (320kbps CBR) 04:00 N/A
26
Your Smile  (320kbps CBR) 04:29 N/A
27
To Gain Time  (320kbps CBR) 05:09 N/A
28
Forever  (320kbps CBR) 04:42 N/A
29
Love Never Getting Old  (320kbps CBR) 04:17 N/A
30
Please Go With Me  (320kbps CBR) 04:35 N/A
31
Whisper In The Midnight  (320kbps CBR) 03:01 N/A
32
Endure  (320kbps CBR) 04:41 N/A
33
Love Flying  (320kbps CBR) 05:30 N/A
34
Friends Don't Cry  (320kbps CBR) 04:11 N/A
35
Love In Once And Get Hurt In Once  (320kbps CBR) 04:46 N/A
36
You Change My World  (320kbps CBR) 04:12 N/A
37
The Crescent Moon (Mandarin)  (320kbps CBR) 04:22 N/A
38
Don't Let Me Loving You  (320kbps CBR) 04:23 N/A
39
Love You One More Day  (320kbps CBR) 04:16 N/A
40
Please Don't Say Goodbye In Autumn  (320kbps CBR) 03:53 N/A
41
The Love To Give  (320kbps CBR) 05:23 N/A
42
Old Love Song  (320kbps CBR) 04:54 N/A
43
Don't Be Afraid When Loved  (320kbps CBR) 04:42 N/A
44
Good Enough Once Loved  (320kbps CBR) 05:07 N/A
45
Just Want To Meet One Person  (320kbps CBR) 04:32 N/A
46
Dreams Link  (320kbps CBR) 03:47 N/A
47
Deep Love Such As Me  (320kbps CBR) 04:51 N/A
48
I Found Myself  (320kbps CBR) 04:03 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse