album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
17
Wo Di Kai Shi Zai Zhe Li  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:21 N/A
19
Shi Yi [Liang Jie] Bie Wan Lu [Guo Yu Ban]  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:26 N/A
I Love You So Tai Ai Ni (Guo Yu Ban)  (320kbps CBR) - N/A
Share Love -- Alex To  (320kbps CBR) - N/A
Devoted  (320kbps CBR) - N/A
Jing Bian (Guo Yu Ban)  (320kbps CBR) - N/A
No Such Person  (320kbps CBR) - N/A
Say I Love You  (320kbps CBR) - N/A
Who Will Remember Me?  (320kbps CBR) - N/A
Love Summons (Mandarin Version)  (320kbps CBR) - N/A
When Being Alone  (320kbps CBR) - N/A
Love Dove  (320kbps CBR) - N/A
Only With My Love  (320kbps CBR) - N/A
When I Found Out That You Are In Love  (320kbps CBR) - N/A
The Wind Is Blowing  (320kbps CBR) - N/A
The Cliff  (320kbps CBR) - N/A
Desire  (320kbps CBR) - N/A
Because You Care About Me  (320kbps CBR) - N/A
Chang Zhe Ge (Jing Cai Xin Yi Dai) - Mandarin  (320kbps CBR) - N/A
3
Chang Zhe Ge (Jing Cai Xin Yi Dai) - Mandarin  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:01 N/A
4
I Love You So Tai Ai Ni (Guo Yu Ban)  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:15 N/A
When Being Alone  (320kbps CBR) - N/A
Share Love -- Alex To  (320kbps CBR) - N/A
Devoted  (320kbps CBR) - N/A
No Such Person  (320kbps CBR) - N/A
Who Will Remember Me?  (320kbps CBR) - N/A
Love Summons (Mandarin Version)  (320kbps CBR) - N/A
When I Found Out That You Are In Love  (320kbps CBR) - N/A
The Wind Is Blowing  (320kbps CBR) - N/A
The Cliff  (320kbps CBR) - N/A
DISC 2
1
Jing Bian (Guo Yu Ban)  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:30 N/A
2
Because You Care About Me  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 02:48 N/A
5
Share Love -- Alex To  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:53 N/A
6
Devoted  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:45 N/A
7
No Such Person  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:02 N/A
8
Say I Love You  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:01 N/A
9
Who Will Remember Me?  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:21 N/A
10
Love Summons (Mandarin Version)  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:53 N/A
11
When Being Alone  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:44 N/A
12
Love Dove  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:24 N/A
13
Only With My Love  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:19 N/A
14
When I Found Out That You Are In Love  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:00 N/A
15
The Wind Is Blowing  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 03:34 N/A
16
The Cliff  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:34 N/A
18
Desire  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps CBR) 04:01 N/A
2
Because You Care About Me  (320kbps CBR) 02:46 N/A
3
Chang Zhe Ge (Jing Cai Xin Yi Dai) - Mandarin  (320kbps CBR) 02:59 N/A
4
I Love You So Tai Ai Ni (Guo Yu Ban)  (320kbps CBR) 04:12 N/A
5
Share Love -- Alex To  (320kbps CBR) 04:08 N/A
6
Devoted  (320kbps CBR) 03:39 N/A
7
No Such Person  (320kbps CBR) 04:02 N/A
8
Say I Love You  (320kbps CBR) 03:59 N/A
9
Who Will Remember Me?  (320kbps CBR) 04:21 N/A
10
Love Summons (Mandarin Version)  (320kbps CBR) 03:51 N/A
11
When Being Alone  (320kbps CBR) 03:44 N/A
12
Love Dove  (320kbps CBR) 04:24 N/A
13
Only With My Love  (320kbps CBR) 04:18 N/A
14
When I Found Out That You Are In Love  (320kbps CBR) 04:00 N/A
15
The Wind Is Blowing  (320kbps CBR) 03:32 N/A
16
The Cliff  (320kbps CBR) 04:34 N/A
18
Desire  (320kbps CBR) 04:01 N/A
DISC 4
1
Jing Bian (Guo Yu Ban)  (320kbps CBR) 03:28 N/A
5
Share Love -- Alex To  (320kbps CBR) 04:08 N/A
7
No Such Person  (320kbps CBR) 04:02 N/A
9
Who Will Remember Me?  (320kbps CBR) 04:21 N/A
11
When Being Alone  (320kbps CBR) 03:44 N/A
12
Love Dove  (320kbps CBR) 04:24 N/A
14
When I Found Out That You Are In Love  (320kbps CBR) 04:00 N/A
16
The Cliff  (320kbps CBR) 04:34 N/A
18
Desire  (320kbps CBR) 04:01 N/A
2
Because You Care About Me  (320kbps CBR) 02:46 N/A
3
Chang Zhe Ge (Jing Cai Xin Yi Dai) - Mandarin  (320kbps CBR) 02:59 N/A
4
I Love You So Tai Ai Ni (Guo Yu Ban)  (320kbps CBR) 04:12 N/A
5
Share Love -- Alex To  (320kbps CBR) 04:08 N/A
6
Devoted  (320kbps CBR) 03:39 N/A
7
No Such Person  (320kbps CBR) 04:02 N/A
8
Say I Love You  (320kbps CBR) 03:59 N/A
9
Who Will Remember Me?  (320kbps CBR) 04:21 N/A
10
Love Summons (Mandarin Version)  (320kbps CBR) 03:51 N/A
11
When Being Alone  (320kbps CBR) 03:44 N/A
12
Love Dove  (320kbps CBR) 04:24 N/A
13
Only With My Love  (320kbps CBR) 04:18 N/A
14
When I Found Out That You Are In Love  (320kbps CBR) 04:00 N/A
15
The Wind Is Blowing  (320kbps CBR) 03:32 N/A
16
The Cliff  (320kbps CBR) 04:34 N/A
18
Desire  (320kbps CBR) 04:01 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse