album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 1 - "Zdes', gospodin rycar'" -- Evgenia Perlasova-Verkovichセルゲイ・レイフェルクスキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:19 N/A
2
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 1 - "Da, on rassejalsja" -- ガリーナ・ゴルチャコーワセルゲイ・レイフェルクスキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 10:04 N/A
3
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 1 - "U vas vse vremja sum kakoj-to" -- ミハイール・キットガリーナ・ゴルチャコーワセルゲイ・レイフェルクスEvgenia Perlasova-Verkovichキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:01 N/A
4
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 1 - "Ne dovol'no l'" -- ミハイール・キットEvgenia Perlasova-Verkovichセルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワラリッサ・ディヤチコーヴァキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:18 N/A
5
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 1 - "Sista...sista...sista..." -- ミハイール・キットセルゲイ・レイフェルクスラリッサ・ディヤチコーヴァEvgenia Perlasova-Verkovichキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:58 N/A
6
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - "...iz trech magiceskich krugov" -- ガリーナ・ゴルチャコーワセルゲイ・レイフェルクスキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:26 N/A
7
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - "A, Jakov Glok" -- セルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワYevgeny Boitsovキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:46 N/A
8
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - "Slysis' li ty stuk?" -- ガリーナ・ゴルチャコーワセルゲイ・レイフェルクスキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:07 N/A
9
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - "Zaklinaju tebja" -- セルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:31 N/A
10
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - "Tam net nikogo" -- セルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワYevgeny Boitsovキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:44 N/A
11
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - - Entr'acte - -- キーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:05 N/A
12
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 2 - "Magister doctissime" -- セルゲイ・レイフェルクスウラジーミル・ガルージンキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:32 N/A
DISC 2
1
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 3 - "Genrich, vernis', vernis', vernis!" -- ガリーナ・ゴルチャコーワセルゲイ・レイフェルクスキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:59 N/A
2
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 3 - "Ubej ego, Ruprecht!" -- セルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:29 N/A
3
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 3 - "Renata, perestan' ze plakat'" -- セルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:36 N/A
4
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 3 - - Entr'acte - -- キーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:40 N/A
5
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 3 - "Milostivaja dama, on opasno ranen" -- Yuri Laptevガリーナ・ゴルチャコーワセルゲイ・レイフェルクスKirov Chorus, St Petersburgワレリー・レーベドキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:09 N/A
6
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 4 - "Renata, molju tebja..." -- セルゲイ・レイフェルクスガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:25 N/A
7
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 4 - "Baraniny! Vina i baraniny!" -- セルゲイ・レイフェルクスコンスタンチン・プルシュニコフセルゲイ・アレクサーシキンキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:46 N/A
8
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 4 - "Ach, negodjaj!" -- セルゲイ・アレクサーシキンコンスタンチン・プルシュニコフセルゲイ・レイフェルクスYevgeny Fedotovミハイル・チェルノシフコフAndrei KarabanovGennadi Bezzubenkovキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:11 N/A
9
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 5 - "Sestra Renata" -- Olga Markova-Mikhailenkoガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:13 N/A
10
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 5 - "Vozljublennye brat'ja i sestry" -- ヴラジーミル・オグノヴィエンコガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:13 N/A
11
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 5 - "A...!" -- Maria GortsievskajaLyudmlla KasianenkoLarissa GogolevskayaLudmilla KanunnikovaLiudzina KazachenkoValentina BogdanovaTatiana KrastsovaTatiana Filimonovaヴラジーミル・オグノヴィエンコガリーナ・ゴルチャコーワキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:55 N/A
12
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 5 - "Duch lukavyi" -- Lyudmlla KasianenkoMaria GortsievskajaLarissa GogolevskayaLudmilla KanunnikovaLiudzina KazachenkoValentina Bogdanovaヴラジーミル・オグノヴィエンコTatiana KrastsovaTatiana Filimonovaガリーナ・ゴルチャコーワKirov Chorus, St Petersburgキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:11 N/A
13
Prokofiev: The Fiery Angel, Op.37 / Act 5 - "Sestry! Sestry! Sestry! A!" -- Lyudmlla KasianenkoLudmilla KanunnikovaLiudzina KazachenkoLarissa GogolevskayaMaria GortsievskajaValentina Bogdanovaガリーナ・ゴルチャコーワKirov Chorus, St Petersburgヴラジーミル・オグノヴィエンコキーロフ歌劇場管弦楽団ワレリー・ゲルギエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:47 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse