album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
DISC 1
1
Anonymous: Alliluia. Se zhenikh gryadet (Alleluia. Behold the bridegroom) - c. XVIII century  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:07 N/A
2
Kalinnikov: Svete tikhii (Gentle light)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:58 N/A
3
Gretchaninov: Vecheri tvoeya tainïya (Of Thy mystical supper), Op.58 -- Alexei Buzakinサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:12 N/A
4
Tchesnokov: Razboinika (The Wise Thief), Op.40, No.3 -- Vladimir Mostovoyサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:26 N/A
5
Tchesnokov: Da molchit vsyakaya plot' (Let all mortal flesh keep silent), Op. 27 No. 1  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:18 N/A
6
Hieromonk: Plotiyu usnuv (In the flesh Thou didst fall asleep)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:05 N/A
7
Tchesnokov: Amin'. Khristos voskrese iz mertvïkh (The Paschal Hours) -- サンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフNatalia KornievaMarina UshapovskayaVladimir Mostovoy  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 14:25 N/A
8
Tchesnokov: Angel vopiyashe (Paschal Hymn to the Virgin) -- Natalia Kornievaサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:53 N/A
9
Dekhtaryov: Dnes' vsyakaya tvar' (Today all creation) -- Larissa Liubashevskayaエレナ・フェドートヴァRita StavashVladimir MostovoyAlexei Buzakinサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:38 N/A
10
Bortniansky: Priidite vospoim, lyudie (Come, o people) -- ニコライ・コルニエフMarina UshapovskayaMarina NyelaiuVladimir MostovoyAlexei BuzakinVladimir Passiukovサンクトペテルブルク室内合唱団Natalia Kornievaエレナ・ミシュキナ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:32 N/A
11
Gretchaninov: Vnushi, Bozhe, molitvu moyu (Give Ear to My Prayer), Op.26  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:07 N/A
DISC 2
1
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 2. "Slava Otsu i S'inu" - "Edinorodn'i S'ine i Slove Bozhii"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:04 N/A
2
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 3. "Priidite, poklonimsya" - "Svyati Bozhe"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:27 N/A
3
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 6. "Izhe cheruvim'i"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:34 N/A
4
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 8. "Veruyu vo Edinogo Boga Otsa"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:53 N/A
5
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 9. "Milost' mira"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:57 N/A
6
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 10. "Tebe poem"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:36 N/A
7
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 11. "Dostoino est"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:17 N/A
8
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41, TH.75 - 13. "Otche nash"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:24 N/A
9
Tchaikovsky: Divine Liturgy of St John Chrysostom, Op.41 - 14. "Khvalite Gospoda s nebes"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:37 N/A
10
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 1. Cherubic Hymn No. 1: "Izhe cheruvim'i"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:19 N/A
11
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 4. "Tebe poem"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:04 N/A
12
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 5. "Dostoino est"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:03 N/A
13
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 6. "Otche nash"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:11 N/A
14
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 7. "Blazheni, ya"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:25 N/A
15
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 8. "Da ispravitsya" -- Natalia Kornievaエレナ・フェドートヴァMarina Ushapovskayaサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:10 N/A
16
Tchaikovsky: 9 Sacred Pieces - 9. "Nine sil'i nebesn'iya"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:03 N/A
DISC 3
1
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 1. "Priidite, poklonimsya"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:56 N/A
2
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 2. "Blagoslovi dushe moya" -- オリガ・ボロディナサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:06 N/A
3
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 3. "Blazhen muzh"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:47 N/A
4
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 4. "Svete tikhyi"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
5
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 5. "Nyne otpushchayeshi" -- Vladimir Mostovoyサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:43 N/A
6
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 6. "Bogoroditse Devo"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:34 N/A
7
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 7. "Slava v vyshnikh Bogu"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:57 N/A
8
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 8. "Kvalite imya Gospodne"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:52 N/A
9
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 9. "Blagosloven esi, Gospodi"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:35 N/A
10
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 10. "Voskreseniye Khristovo videvshe"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:52 N/A
11
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 11. "Velichit dusha moya Gospoda"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:18 N/A
12
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 12. "Slava v vyshnikh Bogu"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:44 N/A
13
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 13. "Dnes spaseniye"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:12 N/A
14
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 14. "Voskrez iz groba"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:40 N/A
15
Rachmaninov: Vespers (All-Night Vigil), Op.37 - 15. "Vzbrannoy voevode"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:26 N/A
DISC 4
1
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 1. First Antiphon: "Blagoslovi, dushe moya, Gospoda"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:35 N/A
2
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 2. Second Antiphon: "Slava Otsu, i Synu"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:38 N/A
3
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 3. Third Antiphon: "Vo tsartvii Tvoem"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:58 N/A
4
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 4. Little Entrance: "Premudrost, prosti" -- Sergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:49 N/A
5
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 5. Trisagion: "Yako svyat esi Boze nash" -- Alexander RanneSergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:31 N/A
6
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 6. Great Entrance: "Izhe kherumvimy" -- Alexander RanneSergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:03 N/A
7
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 7. Litany Of Supplication: "Ispolnim molitvu nashu" -- Alexander RanneSergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:55 N/A
8
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 8. Creed: "Dveri, dveri premudrostiyu vonmem" -- Sergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:47 N/A
9
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 9. Eucharistic Prayer: "Stanem dobre" -- Alexander RanneSergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 06:43 N/A
10
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 10. We Praise Thee: "Tebe poem" -- Natalia Kornievaサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:33 N/A
11
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 11. Hymn To The Mother Of God: "Izryadno o presvyatey" -- Alexander Ranneサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
12
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 12. Lord's Prayer: "I spodobi nas, Vladyko" -- Alexander Ranneサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:21 N/A
13
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 13. And With Thy Spirit - One Is Holy: "Mir vsem" -- Alexander RanneSergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:19 N/A
14
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 14. Communion Hymn: "Khvalite Gospoda s nebes"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:53 N/A
15
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 15. Communion Of The Faithful: "So stakhom Bozhim i veroyu pristupite" -- Alexander RanneSergey Tsipcaloサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:18 N/A
16
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 16. Let Our Mouths Be Filled: "Da ispolnyatsya usta nasha" -- Alexander Ranneサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:33 N/A
17
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 17. Blessed Be The Name: "Budi imya Gospodne"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 00:41 N/A
18
Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 18. Glory: "Blagoslovenie Gospodne na vas" -- Alexander Ranneサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:06 N/A
DISC 5
1
Gretchaninov: "Voskliknite Gospodevi vsya zemlya", Op.19, No.2  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:52 N/A
2
Yegorov: Bogoroditse Devo  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:40 N/A
3
Shvedov: Tebe poem (We sing to Thee)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:47 N/A
4
Liadov: Perelozheniya iz obikhoda - No.1 "Slava v v'ishnikh Bogu" (Stichira for the Nativity of Christ)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:20 N/A
5
Liadov: Perelozheniya iz obikhoda - No.2 "Rozhdestvo tvoe, Christe bozhe nash" (Tropar)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:02 N/A
6
Liadov: Perelozheniya iz obikhoda - No.9 "Khvalite Gospoda s nebes"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:42 N/A
7
Cui: "Velichit dusha moya Gospoda", Op.93 (Hymn to the Most Holy Mother of God) -- オリガ・ボロディナサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:34 N/A
8
Anonymous: "Deva dnes'"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
9
Tchesnokov: "Presvyataya Bogoroditse", Op.43, No.1  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:03 N/A
10
Tchesnokov: "Miloserdiya dveri otverzi nam", Op.43, No.3  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:19 N/A
11
Tchesnokov: "Ne umolchim nikogda, Bogoroditse", Op.43, No.4  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:25 N/A
12
Tchesnokov: "Zastupnitse userdnaya", Op.43, No.6  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:18 N/A
13
Anonymous: Dobr'ii Vechir Tobi  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:52 N/A
14
Anonymous: "Rozhdestvo Christovo angel priletel"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:04 N/A
15
Anonymous: "Nebo i zemlya"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:03 N/A
16
Anonymous: "Pavochka khodit'"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:49 N/A
17
Gruber: Stille Nacht, heilige Nacht - Russian text: "Noch' tikha, noch svyata"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:15 N/A
18
Anonymous: "Nova radist' stala"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:59 N/A
19
Anonymous: "Vzglyani syuda"  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:26 N/A
20
Anonymous: "Rozhdestvo Khristovo ves' mir prazdnuet" (Rozhdestvenskoye Chudo)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 00:59 N/A
DISC 6
1
Kalinnikov: Hymn To The Mother Of God (Bogoroditse Devo) -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:23 N/A
2
Tchesnokov: K Bogoroditse prilezhno nine pritetsem (Communion Hymn)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:07 N/A
3
Sakhnovsky: Izhe kheruvimi (Cherubic Hymn No.2)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 08:42 N/A
4
Kalinnikov: Nyne otpushchaeshi (Lord now lettest Thou)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:01 N/A
5
Kalinnikov: Izhe kheruvimi (Cherubic Hymn)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:54 N/A
6
Tchesnokov: Pod tvoyu milost pribegayem (Under thy merciful protection)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:36 N/A
7
Shvedov: Priidite poklonimsya (O come let us worship)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:41 N/A
8
Shvedov: Tebe poem (We sing to Thee)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:15 N/A
9
Shvedov: Otche nash (Our Father)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:17 N/A
10
Tchesnokov: Svete tikhii (O gladsome light)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:33 N/A
11
Shvedov: Blagoslovi, dushe moya Gospoda (Bless the Lord, o my soul)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:14 N/A
12
Shvedov: Gospodi, spasi blagochestiviya (O Lord, bless Thine inherit) Svyatii Bozhe, svyatii krepkii (Holy God, holy Mighty)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:47 N/A
13
Gretchaninov: K Bogoroditse prilezhno nine pritetsem (Communion Hymn)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:15 N/A
14
Tchaikovsky: Angel Vopiyashe (The angel cried)  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:06 N/A
DISC 7
1
Tolstyakov: Come to me, all you who labour -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:26 N/A
2
Burgamin: The good thief -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 02:32 N/A
3
Khristov: Praise ye the name of the Lord -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:34 N/A
4
Nikolaev-Strumski: Great doxology -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 11:59 N/A
5
Sakhnovsky: Cherubic Hymn -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:50 N/A
6
Arkhangelsky: Symbol of Faith (Creed) -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 05:50 N/A
7
Sakhnovsky: Our Father  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 04:49 N/A
8
Tchesnokov: Blessed is the man -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:49 N/A
9
Tchesnokov: From my youth -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:17 N/A
10
Tchesnokov: Let my prayer -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 07:09 N/A
11
Tchesnokov: Gabriel appeared -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:06 N/A
12
Kosolapov: Strengthen, O Lord -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 01:43 N/A
13
Tchesnokov: We Praise Thee -- ディミトリー・ホロストフスキーサンクトペテルブルク室内合唱団ニコライ・コルニエフ  wav,flac,alac: 16bit/44.1kHz 03:38 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse