album jacket
 How To Buy
Add all to Cart
TitleDurationPrice
2
Dao Ci Wei Zhi  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:15 N/A
4
Love Hurt So Much  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:12 N/A
5
Shi Jian, De Dian, Ren Wu  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 03:50 N/A
9
Da Bao Fu  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 03:23 N/A
11
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:14 N/A
12
Chi Xin Deng Dai  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:20 N/A
14
Say U'll Be Mine  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:23 N/A
15
Qing Duan Wei Ye Na  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 05:40 N/A
Ten Commandments  (320kbps ABR) - N/A
Ding Dong  (320kbps ABR) - N/A
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) - N/A
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) - N/A
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) - N/A
Miss You  (320kbps ABR) - N/A
Zai Jian  (320kbps ABR) - N/A
Shi Yi  (320kbps ABR) - N/A
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) - N/A
The Fire Island  (320kbps ABR) - N/A
DISC 1
1
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) 04:35 N/A
DISC 1
1
Zhong Yu Kai Shi  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:35 N/A
2
Dao Ci Wei Zhi  (320kbps ABR) 04:15 N/A
3
Shi Yi  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:43 N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:41 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
5
Shi Jian, De Dian, Ren Wu  (320kbps ABR) 03:50 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:02 N/A
10
Ding Dong  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:13 N/A
11
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  (320kbps ABR) 04:14 N/A
12
Chi Xin Deng Dai  (320kbps ABR) 04:20 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:28 N/A
14
Say U'll Be Mine  (320kbps ABR) 04:23 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:56 N/A
17
Miss You  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:07 N/A
18
Zai Jian  aac: 16bit/44.1kHz  (320kbps ABR) 04:38 N/A
18
Zai Jian  (320kbps ABR) 04:38 N/A
Ten Commandments  (320kbps ABR) - N/A
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) - N/A
Shi Yi  (320kbps ABR) - N/A
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) - N/A
The Fire Island  (320kbps ABR) - N/A
Ten Commandments  (320kbps ABR) - N/A
Da Bao Fu  (320kbps ABR) - N/A
Ding Dong  (320kbps ABR) - N/A
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  (320kbps ABR) - N/A
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) - N/A
Qing Duan Wei Ye Na  (320kbps ABR) - N/A
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) - N/A
Miss You  (320kbps ABR) - N/A
Zai Jian  (320kbps ABR) - N/A
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) - N/A
The Fire Island  (320kbps ABR) - N/A
Da Bao Fu  (320kbps ABR) - N/A
Ding Dong  (320kbps ABR) - N/A
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) - N/A
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) - N/A
Miss You  (320kbps ABR) - N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:41 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:24 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:24 N/A
15
Qing Duan Wei Ye Na  (320kbps ABR) 05:40 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:57 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:57 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
DISC 3
1
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) 04:35 N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:41 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:24 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:57 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
18
Zai Jian  (320kbps ABR) 04:38 N/A
DISC 4
1
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) 04:35 N/A
2
Dao Ci Wei Zhi  (320kbps ABR) 04:15 N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:43 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
5
Shi Jian, De Dian, Ren Wu  (320kbps ABR) 03:50 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
11
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  (320kbps ABR) 04:14 N/A
12
Chi Xin Deng Dai  (320kbps ABR) 04:20 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:28 N/A
14
Say U'll Be Mine  (320kbps ABR) 04:23 N/A
15
Qing Duan Wei Ye Na  (320kbps ABR) 05:40 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:56 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
18
Zai Jian  (320kbps ABR) 04:38 N/A
DISC 5
1
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) 04:35 N/A
2
Dao Ci Wei Zhi  (320kbps ABR) 04:15 N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:43 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
5
Shi Jian, De Dian, Ren Wu  (320kbps ABR) 03:50 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
11
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  (320kbps ABR) 04:14 N/A
12
Chi Xin Deng Dai  (320kbps ABR) 04:20 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:28 N/A
14
Say U'll Be Mine  (320kbps ABR) 04:23 N/A
15
Qing Duan Wei Ye Na  (320kbps ABR) 05:40 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:56 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
18
Zai Jian  (320kbps ABR) 04:38 N/A
DISC 6
1
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) 04:35 N/A
2
Dao Ci Wei Zhi  (320kbps ABR) 04:15 N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:43 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
5
Shi Jian, De Dian, Ren Wu  (320kbps ABR) 03:50 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
11
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  (320kbps ABR) 04:14 N/A
12
Chi Xin Deng Dai  (320kbps ABR) 04:20 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:28 N/A
14
Say U'll Be Mine  (320kbps ABR) 04:23 N/A
15
Qing Duan Wei Ye Na  (320kbps ABR) 05:40 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:56 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
18
Zai Jian  (320kbps ABR) 04:38 N/A
DISC 7
1
Zhong Yu Kai Shi  (320kbps ABR) 04:35 N/A
2
Dao Ci Wei Zhi  (320kbps ABR) 04:15 N/A
3
Shi Yi  (320kbps ABR) 04:43 N/A
4
Love Hurt So Much  (320kbps ABR) 04:12 N/A
5
Shi Jian, De Dian, Ren Wu  (320kbps ABR) 03:50 N/A
6
Sa La Re Wo De Luo Mi Ou Yu Mo Li Ye  (320kbps ABR) 04:23 N/A
7
The Fire Island  (320kbps ABR) 04:06 N/A
8
Ten Commandments  (320kbps ABR) 04:02 N/A
9
Da Bao Fu  (320kbps ABR) 03:23 N/A
10
Ding Dong  (320kbps ABR) 04:13 N/A
11
Zong Suan Wei Qing Ren Zhen Guo - Mo Xian Dian Shi Ju : Da Tou Lu Yi Dou Jiang Shi Cha Qu  (320kbps ABR) 04:14 N/A
12
Chi Xin Deng Dai  (320kbps ABR) 04:20 N/A
13
Wa Wa Kan Tian Xia  (320kbps ABR) 04:28 N/A
14
Say U'll Be Mine  (320kbps ABR) 04:23 N/A
15
Qing Duan Wei Ye Na  (320kbps ABR) 05:40 N/A
16
Bu Lai De Ji Jie  (320kbps ABR) 04:56 N/A
17
Miss You  (320kbps ABR) 04:07 N/A
18
Zai Jian  (320kbps ABR) 04:38 N/A
Add all to INTEREST

Discography

View More Discography Collapse
Collapse