Elisabeth Schwarzkopf/Philharmonia Orchestra/Philharmonia Chorus/Otto Ackermann

Related labels